Barbara Cantorij Culemborg

Login

Wat wij doen

De Barbara Cantorij verleent haar medewerking aan ochtenddiensten, en organiseert cantatevespers waarin Bachcantates en andere grote kerkmuzikale werken worden uitgevoerd. Jaarlijkse hoogtepunten zijn de uitvoering van de Johannes Passion en het Requiem.

Ochtenddiensten

De Barbara Cantorij zingt ongeveer 8 maal per jaar in de ochtenddienst. Daarnaast levert zij haar bijdrage aan de altijd sfeervolle kerstnachtdienst en de paaswake. De ochtenddienst waaraan de Barbara Cantorij haar medewerking verleent, begint met de openingspsalm, ingeleid en afgesloten met een antifoon door de cantorij. Naast het in de loop der jaren opgebouwde repertoire aan antifonen van Bert Lassing, is er inmiddels ook een aantal antifonen van de hand van de huidige cantor-organist, Marijn Slappendel. Een deel daarvan is gepubliceerd op de pagina met liturgische teksten en composities van de Grote of Barbarakerk.

Naast de vaste en wisselende liturgische gezangen zingt de cantorij motetten, anthems en andere “middelgrote” liturgische stukken. De koorliteratuur voor deze diensten wordt steeds door cantor en predikant aan de hand van het leesrooster een halfjaar vooruit gepland.

Cantatevespers

Ongeveer 7 maal per jaar voert de cantorij een cantate of ander groot kerkmuzikaal werk uit in de zogenaamde Cantatevespers. Op palmzondag klinkt een passie - doorgaans de Johannes Passion van J.S. Bach, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar een Requiem. De begeleiding van het barokrepertoire wordt verzorgd door Camerata da Fusignano. Het overige repertoire wordt begeleid door het Culemborgs Cantate Orkest, dat werd opgericht door Bert Lassing, en dat onder zijn leiding jarenlang alle cantatevespers begeleidde. Door de introductie van de Camerata in de Grote of Barbarakerk, is er een meer specialistische benadering van het barokrepertoire gekomen. Aan deze bijzondere diensten verlenen veelal jonge, veelbelovende, vocale solisten hun medewerking.

Repetities

De cantorij repeteert op maandagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur. Buiten het stookseizoen zijn de repetities in de Grote of Barbarakerk. 's Winters repeteren wij in de Open Hof.

Home
Wie wij zijn
Leden
Cantor-organist
Wat wij doen
Cantatevespers
Ochtenddiensten
Repetities
Kalender
Contact
Donateurs